If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ý nghĩa của số âm

Vấn đề

Denver, Colorado được gọi là "Thành phố cao một dặm". Độ cao của thành phố này là 1609, start text, space, m, end text.
Con số 1609 nghĩa là gì?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?