If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ý nghĩa của số âm

Vấn đề

Denver, Colorado được gọi là "Thành phố cao một dặm". Độ cao của thành phố này là 1609 m.
Con số 1609 nghĩa là gì?
Chọn 1 đáp án: