If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các biểu thức bằng nhau chứa số âm (có phép nhân và phép chia)

Trong video này, chúng ta tìm hiểu xem một số biểu thức có bằng nhau hay không. Để làm điều này, chúng ta nghĩ về các tính chất của phép nhân và phép chia.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video