If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phép nhân số âm

Ôn tập các kiến thức cơ bản về phép nhân số âm và luyện tập với các bài toán.

Tổng kết

Biểu thứcTíchVí dụ
dương times dươngdương2, times, 3, equals, 6
âm times âmdươngminus, 2, times, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, equals, 6
âmtimes dươngâmminus, 2, times, 3, equals, minus, 6
dươngtimes âmâm2, times, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, equals, minus, 6
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phép nhân của số âm thì hãy xem qua video này.
Nếu bạn muốn biết tại sao tích của hai số âm là một số dương thì hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Thực hiện phép nhân.
minus, 4, times, 6, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Nếu bạn muốn luyện tập thêm phép nhân của số âm thì hãy thử sức với bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.