If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Luyện tập làm tròn số thập phân

Vấn đề

Nếu làm tròn đến hàng phần mười, hai số nào sau đây có thể được làm tròn thành 752,3?
Chọn 2 đáp án: