Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Luyện tập làm tròn số thập phân

Vấn đề

Nếu làm tròn đến hàng phần mười, hai số nào sau đây có thể được làm tròn thành 752,3?
Chọn 2 đáp án: