Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 8: Phép trừ số thập phân

Phép trừ số thập phân: 39,1 - 0,794

Trong ví dụ trừ số thập phân này, chúng ta sẽ trừ các số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân. Các bài này có thể sẽ hơi khó một chút. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta hãy thử tính 39,1 trừ 0,7 904 bạn tuổi Dần video này lại và tự giải trước nhé Được rồi nếu bạn giải xong rồi bây giờ chúng ta sẽ giải cùng nhau mà giờ mình sẽ viết lại cái này 39,1 - 1C để dấu thập phân thẳng hàng nhau để các cụ giá trị đứng thẳng hàng nhau dấu trừ số không này nó hàng đơn vị cho nên mình sẽ để ở hàng đơn vị 0,79 từ bây giờ chúng ta đã sẵn sàng làm phép trừ giờ làm sao để ta - 4 thì không có số nào và chính nữa không có gì có nghĩa là không anh không và giờ chúng ta sẽ nghị đến cách để trường sẽ vai một ở hàng đơn vị ta sẽ còn 8 đơn vị Còn Lại 8 đơn vị cộng với 10/10 tổng cộng ta sẽ có 11/12 10/10 từ hàng đơn vị thêm một lần 11/10 mấy giờ ta sẽ lấy 1/10 để còn lại 10/10 và đưa nó qua hàng phần trăm 1/10 đó sẽ trở thành 10 phần trăm Sau đó các bạn lấy một phần trăm ta còn lại chín phần trăm rồi đưa qua Hàng rừng nghề ta sẽ có 10 phần ngày và bây giờ ta sẵn sàng đến trường vậy nên 10 đứa mình biết bằng một vàng 10 - 4 = 6 6 9 - chính bằng không 10 -7 bằng 3 và số thập phân ở đây 8 - không bằng 8 và ba ta đưa xuống vậy ta có kết quả là 38,3 06 ạ