Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép cộng số thập phân

Bắt đầu với các phép tính đơn giản như 0,2 + 0,4, sau đó chuyển sang các phép tính phức tạp hơn như 10,3 + 36,75.
Bài viết dưới đây được thiết kế để giúp bạn học cách cộng số thập phân. Để quá trình học tập đạt hiệu quả, bạn hãy tự làm thử trước khi xem hướng dẫn cách làm.
Các bài tập sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Trong lúc làm, sẽ có những ví dụ và phần giải thích nhằm hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn. Bạn hãy xem những khó khăn đó là cơ hội để học hỏi thêm nhé!
Chúng ta hãy cùng bắt đầu bằng bài toán cộng 2 số thập phân chỉ có 1 chữ số ở phần thập phân.

Phần 1: Cộng 2 số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân và nhỏ hơn 1

Bài 1a
0,5+0,4=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tốt lắm! Hãy tiếp tục với các bài tập bao gồm số tự nhiên và số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân nhé.

Phần 2: Cộng số tự nhiên với số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân

Bài 2a
6,4+2=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tuyệt vời, tiếp theo sẽ là phép cộng với cả 2 số hạng đều có hàng đơn vị và hàng phần mười.

Phần 3: Cộng các số thập phân lớn hơn 1 và có 1 chữ số ở phần thập phân

Bài 3a
3,7+22,1=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Xuất sắc! Hãy tiếp tục với phép cộng các số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân.

Phần 4: Phép cộng số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân

Bài 4a
0,31+0,64=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tốt lắm, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để giải các bài toán liên quan đến số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân.

Phần 5: Cộng các số tự nhiên, số thập phân có 1 và 2 chữ số ở phần thập phân

Bài 5a
42+4,27=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tốt lắm! Chúng ta sẽ kết thúc với một số bài toán khó hơn nhé.

Phần 6: Các bài tập nâng cao

Bài 6a
2,59+5,16=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.