Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 10: Phép chia số thập phân

Nhân và chia số thập phân cho 10, 100, 1000

Tìm hiểu về các quy tắc khi ta nhân và chia các số thập phân với 10, 100 và 1000.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

vợ chồng bị điên này chúng ta sẽ luyện tập phép tính nhân và chia số thập phân cho 10 100 và một nhà nè Vì vậy hãy bắt đầu nào 2,05 nhưng mười thì bằng bao nhiêu Em hãy dừng video lại và xem thử em có tự trả lời được không nhé Ở video trước chúng ta đã biết rằng nếu như một số với mời thì chúng ta sẽ về các số qua bên trái một vị trí Vậy thì cái này sẽ bằng thay vì hai đơn vị thì sẽ có hai chục số 2 ở hàng chục và theo bị không ở hàng phần muội thì giờ chúng ta có không đơn vị và thấy Việt Nam phần trăm Bây giờ ta sẽ có 5 phần 10 cho nên cái này sẽ bằng 20,5 khi bị ngược lại thì sao nhỉ 2,05 [âm nhạc] a chia cho 10 thì còn bao nhiêu hãy dừng việc đi lại và tự trả lời trước nào anh ở đây mọi số sẽ được chuyển sang phải một vị trí bởi việc ta đang chia cho 10 em cũng có thể xem như đây là nhân cho một phần mười Vậy thì hai đơn vị thành 2/10 cái này là không Cái này sẽ thành 2/10 còn không ở hàng phần mười sẽ thành không ở hàng phần trăm và năm ở hàng phần trăm sẽ thành Nam ở hàng phần nghiệm chúng ta đã biết điều đó thế nhưng hãy thử với 100 và một ngày nào a57 Ừ nếu chia cho một ngày sẽ bằng bao nhiêu Em hãy diện video lại và tự trả lời trước nhé Bây giờ thì hãy làm cùng nhau Ừ nếu chia cho một ngày có nghĩa là chia cho mồi 3 lần em hãy nói cách khác là nhân cho một phần mười ba lần hợp tác có thể nghĩ là mình cần giờ các số qua bên phải à vì vậy mà sẽ chửi chỗ ra đây là hàng chục hai đơn vị hay phần mười phần trăm phần mềm ạ bây giờ số 5 của chúng ta đang ở hàng chục là 5 trục thế nhưng chúng ta cần giờ nói quay phải 3 vị trí 123 với số 5 xe ở đây Ừ vậy thì lúc nãy nó là năm chục bây giờ là năm phần trăm số 7 cũng sẽ tương tự nó ở hàng đơn vị em như con được chuyển có phải 3 vị trí 123 Vậy là xong rồi chiều thì 57 đã thành 57 phần nhìn và để làm rõ hơn mình sẽ để số 0 vào hàng phần mười và số 0 ở hàng đơn vị hợp lý trên não một ví dụ khác giáo dục một người gặp em tiểu đường và hỏi rằng nếu mình bắt đầu với 1,03 2 Á và Ngân nói với một số nào đó thì được 103 3,2 à à Ừ vậy thì phải nhân với số bao nhiêu để được 103 3,2 m hãy dừng video lại và tự trả lời trước nào Ừ để hiểu được vấn đề ta cần nghĩ bao nhiêu số đã được dịch chuyển rồi vì vậy show hàng đơn vị đã bị chuyển không chỉ tới hàng mùi mà tới hàng trâm khi nó đã được dịch sang hai vị trí về bên trái đa số không tương tự cũng đừng dịch hai vị trí về bên trái tôi hai phần 10 đến hàng chục và nếu em nhìn kỹ thì mọi số đều được dịch về bên trái hai vị trí và lực ta đã nhân với 12 lần và 10 nhân 10 em có thể viết thành nhân với 100 Em hãy làm thêm một ví dụ nữa nào cho ví dụ như có ai đó hỏi em a 0,015 X100 là bao nhiêu Em hãy Duyên video lại và tự trả lời trước nào anh cũng giống như trước chúng ta sẽ dịch tất cả các số 2 vị trí sang trái ạ Bây giờ thì một đang ở hai phần trăm sẽ được đưa đến hàng đơn vị chỉ còn 5 thị ở hình nền chị sẽ dịch chuyển đến thành phần mồi vậy thì kết quả chính là 1,5 ừ ừ