Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 10: Phép chia số thập phân

Ví dụ về chia số tự nhiên cho số thập phân

.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ạ Bây giờ thì chúng ta sẽ học cách tính phép tính 8 chia cho 0,42 là tám sinh cho 4/10 các bạn hãy tạo rừng khi đổ lại và xem xem mình có thể tự giải được không nhé một cách để chúng ta làm bài này đó chính là mình sẽ viết lại cả hai số 8 và không phải tư theo phần mười nghĩa là 0,4 thì sẽ = 4/10 X8 thì mình sẽ viết lại như thế nào nhỉ Mình đã biết là một đơn vị sẽ bằng 10/10 10/10 Vậy thì i8 sẽ tăng 80/10 ạ Bây giờ thì mình có thể viết lại ở phía dưới nhé mình sẽ ghép lại thành 80 phần mười và mình lấy 80/10 chia cho 4/10 4/10 ạ Bây giờ các bạn tưởng tượng nhé Mình có 80 quả bóng và mình chia thành các nhóm trong đó mỗi nhóm có bốn quả bóng khi mình sẽ có được bao nhiêu nhóm nhóm mình sẽ có 80 chia cho 4 80 chia cho 4 thì sẽ bằng bao nhiêu chúng ta đã biết là 8 chia vốn thì bán 2 84 thì chúng ta đã biết là 8 chia 4 bằng hai vậy nên 80 - 4 sẽ bằng 20 vậy nên mình sẽ có 20 nhóm bằng nhau và kết quả của 8 chia cho 0,4 cũng sẽ bằng 20 ạ Bây giờ thì chúng ta sẽ làm một ví dụ khác ví dụ như là mình có 48 chia cho 0,24 0,24 hoặc là 24 phần trăm các bạn hãy tạm dừng video này và xem xem mình có thể tự giải được không nhé được do Bây giờ thì mình cũng sẽ làm giống như lúc nãy mình sẽ viết cả hai số 48 và 0,24 dưới dạng một số nào đó phần trăm số 48 sẽ bằng bao nhiêu phần trăm nhỉ Mình biết là một thì bằng một trăm phần trăm Vậy đi 48 sẽ bằng U40 8x một trăm phần trăm về phần mình sẽ có 48 x 100 = 4.800 vậy nên chúng ta có 48 bằng 4.800 phần trăm mình sẽ viết lại thành 4.800 phần trăm a chia cho 24 phần trăm à 24 phần trăm anh và cũng như lúc nãy thì chúng ta đã biết rồi khi mình có 4.800 quả bóng chẳng hạn sau đó đi mình chia thành các nhóm bằng nhau và mỗi nhóm có 24 quả bóng Vậy thì mình sẽ có bao nhiêu nhóm mình sẽ có 4.800 chia cho 24 nhóm 4.800 chia cho 24 nhóm và mình cũng có thể viết lại 4.800 thành 48x 148 X100 trên 24 ạ Và bây giờ thì mình có thể ghép lại thành 48/24 a 48/24 ở xã hội nhân với 100 ạ Và bây giờ thì chắc các bạn đã tìm ra rồi đúng không nhỉ 48 chia 24 sẽ bằng hai và hai nhân với 100 sẽ bằng hai chân vậy nên đáp án của phép tính này là 248 chia 0,24 bằng 200