Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 10: Phép chia số thập phân

Phép chia số thập phân

Giới thiệu cách chia 6,3 cho 0,25.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

nhà mình có phép tính 6,3 chia cho 0,25 và mình sẽ cần phải tính kết quả của phép tính này điều đầu tiên mình nghĩ đến khi mình nhìn thấy phép tính này đó chính là liệu mình có thể chia cho 25 thay vì chia cho 0,25 hay không Bởi vì chia cho 25 thì sẽ dễ hơn rất là nhiều để biến số chia từ 0,25 thành 25 thì mình sẽ cần phải nhân số chia với 100 nghĩa là mình cần di chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số mình sẽ viết sau đây này nhé 0,25 khi ngủ di chuyển dấu phẩy qua một chữ số thì sẽ được 2,5 và khi mình di chuyển dấu phẩy qua hai chữ số thì giữ được 25 và tương tự mình cũng sẽ cần nhân số bị chia với 100 nghĩa là mình cần phải di chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số mình sẽ viết lại bên này nhá 6,3 sau khi mình di chuyển dấu phẩy qua một chữ số thì mình sẽ được 63 còn chị mình muốn di chuyển dấu phẩy qua hai chữ số thì mình sẽ được bao nhiêu nhở chúng mình nhớ nhất 6,3 cũng sẽ bằng 6,30 vậy nên khi mình di chuyển dấu phẩy qua hai chữ số thì chúng ta sẽ được 630 Vậy thì mình có thể biết 6,3 chia 0,25 cũng sẽ bảo 630 chia sao từ 20 năm mình sẽ giải thích ở phép tính chia dưới đây nhất ở dưới đây Chúng mình có 6,3 chia cho 0,25 cần giữ giải thích thêm một lần nữa Nếu mình muốn 0,25 biến thành 25 thì mình cần phải di chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số và mình cũng sẽ cần di chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số vậy nên khi mình di chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số chúng ta sẽ được 25 Còn khi mình đi chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số chúng ta sẽ được 630a ạ Và bây giờ thì mình sẽ thực hành tính 630 chia cho 25 lịch sẽ viết sau đây này cho rõ nhé 630 chia sau A a25 mình sẽ lấy 63/25 hãy lịch lấy 6G cho 26 CO2 sẽ được ba mình viết 333 Liên năm bằng 15 tiết 5 điếu 13 X2 = 6 thêm một bằng 7 Vậy là mình sẽ đua 75 75 lại lớn hơn 63 rồi bởi vì thương không thể là ba được chúng mình sẽ cùng thử thương bằng hay nhất 25 bằng 10 biết không Nếu 12 N2O 4 thêm một bằng năm 390 bằng 36 - 5 bằng một mình sẽ hạn không xuống 130/25 bây giờ mình sẽ lấy 13/2 13 CO2 sẽ được 66 x 5 = 30 biết không nhớ 36 X2 = 12 thêm 3 = 15 Vậy là e150 là 150 lớn hơn 130 mất rồi mẹ lên phương không thể là sáu được chứng minh sẽ thử thương bằng 5 nhất năm x 5 = 25 lít năm Nếu 25 lít 2 bằng 10 thêm 2 = 12 130 - 125 sẽ bằng năm ở đây khi mình muốn tiếp tục chia mình sẽ đặt dấu phẩy vào phía sau Thương phần sẽ biết số 0 đến cạnh số 5 Vậy thì mình sẽ có 50 chia cho 25 50 chia cho 25 = 22 x 25 = 50 50 - 50 là hết vậy thì mình sẽ có 630 chia 25 Bằng 25,2 và cũng chính bằng 6,3 chia 0,25 Vậy thì mình sẽ biết kết quả của phép tính này là 25,25 số lưu ý ở bài này chúng mình đã biến số chia dù 0,25 thành 25 tức là chúng mình đã di chuyển dấu phẩy qua hai chữ số Vậy thì chúng mình cũng sẽ cần di chuyển dấu phẩy ở trong số bị chia qua hai chữ số nghĩa là từ 0,25 mình viết lại thành 25 và từ 6,3 mình sẽ viết lại thành 630 vậy nên 6,3 chia 0,25 sẽ bằng 600 30/25 và được kết quả là 25,25