If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 10: Phép chia số thập phân

Chia số thập phân

Bắt đầu với các bài tập đơn giản như 3 / 2 và dần dần làm các bài phức tạp hơn như 4,5 / 0,15
Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chia số thập phân bằng cách thử sức với một số ví dụ trước khi được hướng dẫn cách giải.
Các bài tập sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao. Song song với đó sẽ có những ví dụ và các câu giải thích trong trường hợp bạn không biết nên giải như thế nào. Nếu bạn cảm thấy khó hiểu, hãy xem đây là một cơ hội để học hỏi nhé!
Hãy bắt đầu bằng cách chia các số tự nhiên để được một số thập phân.

Bài số 1:

Bài 1a
Hãy nhập câu trả lời của bạn dưới dạng số thập phân.
3:2=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

Làm tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến phép chia chứa những số tự nhiên lớn hơn.

Bài số 2:

Bài 2a
Hãy nhập câu trả lời của bạn dưới dạng số thập phân.
27:4=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

Tuyệt, bây giờ chúng ta sẽ học cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

Bài số 3:

Bài 3a
Hãy nhập câu trả lời của bạn dưới dạng số thập phân.
2,5:5=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ tính toán với những số lớn hơn một chút.

Bài số 4:

Bài 4a
Hãy nhập câu trả lời của bạn dưới dạng số thập phân.
9:30=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

Tuyệt! Bây giờ chúng ta hãy thử với những số thậm chí còn lớn hơn nữa nào!

Bài số 5:

Bài 5a
Hãy nhập câu trả lời của bạn dưới dạng số thập phân.
50:40=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

Bạn thật giỏi! Bây giờ chúng ta sẽ chia số thập phân cho số thập phân.

Bài số 6:

Bài 6a
0,8:0,2=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Giỏi lắm! Bây giờ chúng ta hãy thử sức với những bài tập khó hơn nữa.

Bài số 7:

Bài 7a
4,5:0,1=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tuyệt vời, hãy kết thúc bài học với một số bài toán khó hơn nhé.

Bài số 8:

Bài 8a
12:0,5=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.