If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Bắt đầu với các bài tập đơn giản như 3 / 2 và dần dần làm các bài phức tạp hơn như 4,5 / 0,15.

Phép chia số thập phân

Sắp xếp theo: