If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép chia phân số: 3/5 : 1/2

Việc chia hai phân số giống như nhân phân số thứ nhất với nghịch đảo của phân số thứ hai. Bước đầu trong việc chia phân số là tìm nghịch đảo (đảo ngược tử và mẫu) của phân số thứ hai. Tiếp theo, nhân hai tử. Sau đó, nhân hai mẫu. Cuối cùng, rút gọn phân số nếu cần thiết. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video