If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép chia phân số: 2/5 : 7/3

Học cách chia hai phân số.  Đáp án là một phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy tính 2/5 chia cho 7/3 và bình khí các bạn dùng video là lại và thử tự tính ra kết quả xem chúng ta phải từ nhớ lại là nó sẽ trở thành giống như là 2 phần 5 mỹ nhân với số nghịch đảo của 7/3 đó chính là 3/7 số 3/7 3 số đó nhưng hai phân số đó lại khá là đơn giản cái hay rẻ bằng với tích của các tử số vậy Hay X3 ô hay X3 ở trên tích của mẫu số ở trên năm X7 thì mình sẽ cố gắng giữa các màu tương ứng với nhau cái này đương nhiên là sẽ bằng 2 X3 thì sẽ bằng 635 X7 mày sẽ dùng một màu mới để xem Mình vẫn chưa có sử dụng màu xanh dương năm X7 đương nhiên sẽ bằng với 35 vậy Kết quả là 6/35 à