If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép chia có phân số và số tự nhiên trong tình huống thực tế

Vấn đề

Ta có thể giải bài toán nào với phép tính 13:4?
Chọn 1 đáp án: