If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán về phép chia phân số

Vấn đề

Một giáo viên dạy đàn có thể dạy 412 giờ trong một buổi tối. Mỗi lớp học kéo dài 112 giờ.
Hỏi trong một buổi tối giáo viên đó có thể dạy bao nhiêu lớp?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
lớp