If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về phép chia phân số

Vấn đề

Một giáo viên dạy đàn có thể dạy 4, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction giờ trong một buổi tối. Mỗi lớp học kéo dài 1, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction giờ.
Hỏi trong một buổi tối giáo viên đó có thể dạy bao nhiêu lớp?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
lớp
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?