If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột: các màu sắc

Giải một bài tập nhiều bước bằng cách đọc biểu đồ cột. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Á Châu hỏi 600 3 ở trường của mình là các bạn thích màu gì nhất được biểu diễn kết quả thì một biểu đồ một số màu không có thể hiểu Đồng Nai vậy có bao nhiêu bạn chọn những màu không có trong tủ đồ của châu hãy cùng mình tìm ra câu trả lời nhé Ở đây biểu đồ của châu bạn ấy đã vẽ và liệt kê ra một vài màu sắc xanh dương xanh lá đỏ vàng và hồng tuy nhiên trong số sáu các bạn ấy có một số bạn là yêu thích màu sắc khác vậy có bao nhiêu bạn thích những màu sắc khác không xuất hiện trên biểu đồ nhỉ cách chúng ta có thể tính ra là hãy nhìn vào biểu đồ và tìm ra có bao nhiêu bạn thích những màu xuất hiện ở trên biểu đồ Sau đó chúng ta chỉ cần lấy 600 bạn - số bạn thích những màu xuất hiện ở trên biểu đồ để tìm ra số bạn thích những màu không có trên biểu đô vậy đầu tiên hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào biểu đồ này nhé với cục màu xanh da trời Cuộn này cao đến 90 vậy có 90 Bạn thích màu xanh dương + với cột màu xanh lá cây bên cục này cao Ừ như vậy có 135 Bạn thích màu xanh lá tiếp theo Đến với màu đỏ Một này theo đến 75 như vậy có 75 Bạn thích màu đỏ cụ vàng và cột Hồng đều có cùng chiều cao như vậy dù bạn thích màu vàng và màu hồng là như nhau chúng ta có thể thấy đó là 120 vậy có 120 bạn thích màu vàng và 120 bạn khác thích màu hồng nếu như chúng ta cộng hết là tất cả các số bên trên chúng ta có thể tìm ra số bạn thích những màu có trên Biểu đồ nào hãy bắt đầu với hàng đơn vị không đơn vị cộng 5 đơn vị vẫn sẽ là năm đơn vị cộng thêm 5 đơn vị nữa là 10 đơn vị cộng không đơn vị vẫn là 10 đơn vị khi chúng ta có 10 đơn vị tiếp theo Đến với hàng chục chín chục ba chục là mười hai chục 12 chục cộng đầy chục là mười chín chục người chính trục cập đến hai chục nữa là 21 Chụp cộng thêm hai chục nữa sẽ là 23 chụp Vậy chúng ta có 230 tiếp theo Đến với hàng trăm chúng ta có 100 cộng 100 nữa là 200 cộng thêm một trăm nữa là ba trăm Vậy chúng ta có 300 chúng ta cộng hết tất cả các số này lại 10 cộng thêm 230 là 240 240 cộng thêm ba trăm sẽ là 540 bạn vậy Có 540 Bạn thích màu xuất hiện trên biểu đồ của châu đến đây chúng ta có tổng cộng 600 bạn chúng ta sẽ - 540 bạn thích những màu xuất hiện trên Biểu đồ nào chúng ta bắt đầu với 600 - 540 từ đầu tiên hãy xử lý 500 600 - 500 là 100 chúng ta tiếp tục trừ đi 40 100 - 40 sẽ bằng 60 vậy có 60 bạn thích những màu sắc khác không có trên biểu đồ của châu Á à à