If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tạo biểu đồ cột

Tạo ra một biểu đồ cột sử dụng dữ liệu từ một cuộc khảo sát. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em học sinh được hỏi về các pháo yêu thích của mình 7 bạn nó là thích học tiếng Anh 3 Bạn thích học Lịch Sử 9 bạn thích hợp hình học một bạn thích học hóa học và không Bạn thích học Vật lý hãy vẽ một biểu đồ cột để thể hiện các khóa học yêu thích của các bạn được rồi Chúng ta có một nguyên tố cô được thế giới này và xem xem chúng ta sẽ cần vẽ cái gì nhé không có bạn nào thích hoặc quản lý cả hiện nay chúng ta sẽ tin của vật lý ở phía dưới đây là của đầu tiên của vật lý và hiện tại vì nó đang ở giữa không hoặc một thì chúng ta sẽ cần kéo xuống không tiếp theo là một bạn thích học Hóa học một bạn thích học Hóa học nên mình sẽ kéo lên một hình học thì có chín mạng thích học hình học nhưng chúng ta sẽ kéo lên 99 khi chúng ta sẽ tìm thuyết lịch sử lịch sử thì có 3 bạn khi học lịch sử nên mình sẽ kéo lên ba ở pha cuối cùng là tiếng Anh có 7 Bạn thích học tiếng Anh nên chúng ta sẽ kéo cô này lên 7 II A và chắc là chúng ta đã làm xong rồi đấy