If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Những câu hỏi thống kê

Vấn đề

Cô Dung hỏi học sinh, "Có bao nhiêu ngày trong tháng Sáu?"
Câu hỏi này có tính thống kê không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?