If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải toán với biểu đồ tranh

Vấn đề

Trong một buổi dã ngoại ở thủy cung, các học sinh ghi lại số con rùa mà các bạn ấy đã nhìn thấy.
Bạn Anh đã nhìn thấy nhiều hơn bạn Cường
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
con rùa.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?