If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải toán với biểu đồ cột (phần 2)

Vấn đề

Thầy Dũng hỏi các học sinh trong lớp của mình hương vị kem yêu thích của họ là gì và vẽ biểu đồ kết quả thu được.
Có tổng số bao nhiêu học sinh trong lớp của thầy Dũng?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
học sinh
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?