If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ tranh (bài tập giải trong nhiều bước)

Vấn đề

Bạn Thanh đếm số bọ rùa trên mỗi cây trong vườn, sau đó làm thành biểu đồ bên dưới.
Hình con bọ rùa.
=5bọ rùa
Đồ thị cho thấy trục hoành có nhãn "Loại thực vật" và trục tung có nhãn "Số lượng bọ rùa". Mỗi loại thực vật được liệt kê dọc theo trục hoành từ bên trái của trục sang bên phải của trục như sau: hoa hồng, xà lách, cỏ linh lăng và nho. Số lượng bọ rùa cho mỗi loại thực vật được biểu thị bằng số lượng hình ảnh bọ rùa được vẽ trên biểu đồ. Hoa hồng được thể hiện bằng 7 hình con bọ rùa, rau diếp được thể hiện bằng 3 hình con bọ rùa, cỏ linh lăng được thể hiện bằng 5 hình con bọ rùa và cây nho được thể hiện bằng 2 hình con bọ rùa.
Nếu 10 con bọ rùa bay từ cây xà lách sang cỏ linh lăng, 2 loại cây nào sẽ có cùng số bọ rùa?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?