If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tạo biểu đồ cột

Vấn đề

Bảng dưới đây minh hoạ số bọ bị 4 con kỳ giông khác nhau ăn.
Tên kỳ giôngSố bọ bị ăn
Xuân24
Đậu22
Nấm30
Cải40
Biểu đồ nào dưới đây cho một thang đo minh hoạ thông tin trong bảng một cách hợp lý nhất?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?