If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tạo biểu đồ tranh

Luyện tập tạo biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu.

Biểu đồ tranh là gì?

Biểu đồ tranh biểu diễn số liệu bằng hình ảnh và biểu tượng. Chúng ta sẽ vẽ một số biểu đồ tranh, nhưng trước tiên, hãy xem ví dụ dưới đây.
Lan bán kem vào mùa hè năm ngoái. Bạn ấy vẽ một biểu đồ tranh để biểu diễn số kem ốc quế bạn ấy bán được trong ngày đầu tiên.
Một hình ảnh que kem = 1 que kem đã bán.
Biểu đồ tranh có trục hoành biểu diễn các Hương vị và trục tung biểu diễn số Kem ốc quế bán được trong ngày 1. Các hương vị kem ốc quế được liệt kê theo trục hoành từ trái sang phải như sau: Vani, Sô-cô-la, Dâu và Đào. Số lượng kem ốc quế bán được trong ngày 1 được biểu diễn bằng số hình ảnh chiếc kem ốc quế trên biểu đồ. Vani được biểu diễn bằng 7 bức tranh kem ốc quế, Sô-cô-la được biểu diễn bằng 3 bức tranh kem ốc quế, Dâu được biểu diễn bằng 5 bức tranh kem ốc quế, và Đào được biểu diễn bằng 2 bức tranh kem ốc quế.
Sử dụng biểu đồ tranh phía trên để trả lời các câu hỏi sau.
Bài tập 1A
1 biểu tượng
Kem ốc quế.
chỉ bao nhiêu chiếc kem ốc quế?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 1B
Lan đã bán bao nhiêu chiếc kem vị dâu trong ngày đầu tiên?
Chọn 1 đáp án:

Ngày thứ hai, Lan bán được nhiều hơn! Bạn ấy vẽ một biểu đồ tranh khác, nhưng lần này mỗi
Hình ảnh một chiếc kem ốc quế.
chỉ 3 chiếc kem ốc quế đã được bán.
Một hình ảnh kem ốc quế = 3 chiếc kem ốc quế đã bán.
Biểu đồ tranh có trục hoành biểu diễn các Hương vị và trục tung biểu diễn số Kem ốc quế bán được trong ngày 2. Các hương vị kem ốc quế được liệt kê theo trục hoành từ trái sang phải như sau: Vani, Sô-cô-la, Dâu và Đào. Số lượng kem ốc quế bán được trong ngày 2 được biểu diễn bằng số hình ảnh chiếc kem ốc quế trên biểu đồ. Vani được biểu diễn bằng 3 bức tranh kem ốc quế, Sô-cô-la được biểu diễn bằng 4 bức tranh kem ốc quế, Dâu được biểu diễn bằng 6 bức tranh kem ốc quế, và Đào được biểu diễn bằng 2 bức tranh kem ốc quế.
Sử dụng biểu đồ tranh mới để trả lời các câu hỏi sau.
Bài tập 2A
1 biểu tượng
Kem ốc quế.
bằng bao nhiêu chiếc kem ốc quế đã bán?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 2B
Lan đã bán được bao nhiêu chiếc kem vị dâu trong ngày thứ hai?
Chọn 1 đáp án:

Bây giờ hãy vẽ một biểu đồ tranh nhé!

Các bức tranh dưới đây biểu diễn thức ăn yêu thích của 20 chú lợn khác nhau.
Hình ảnh một quả táo.
Hình ảnh một quả táo.
Hình ảnh một quả táo.
Hình ảnh một quả chuối.
Hình ảnh một miếng pho-mát.
Hình ảnh một miếng pho-mát.
Hình ảnh một miếng pho-mát.
Hình ảnh một quả táo.
Hình ảnh một quả táo.
Hình ảnh một chiếc bánh quy.
Hình ảnh một chiếc bánh quy.
Hình ảnh một quả chuối.
Hình ảnh một quả chuối.
Hình ảnh một miếng pho-mát.
Hình ảnh một quả táo.
Hình ảnh một quả táo.
Hình ảnh một quả táo.
Hình ảnh một quả chuối.
Hình ảnh một quả chuối.
Hình ảnh một quả chuối.
Bài tập 3A
Hoàn thành bảng để cho thấy mỗi loại thức ăn được bao nhiêu chú lợn yêu thích.
Thức ănSố chú lợn
Táo
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Chuối
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Phô mai
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Bánh quy
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Khi vẽ biểu đồ tranh, chúng ta có thể quyết định sử dụng tranh gì và tranh biểu diễn cái gì.
Trong biểu đồ tranh này, ta dùng
Hình ảnh một chú lợn.
làm biểu tượng.
Hình ảnh một chú lợn.
Chú thích dịch ảnh: Một thuật toán có thể ban phát hoặc cướp đi sự tự do Trên khắp nước Mỹ và Châu Âu, quyết định quản chế và những dự đoán về việc liệu những người ở độ tuổi thanh thiếu niến có phạm tội hay không đang được giao cho phần mềm. Những người phản đối bày tỏ mong muốn tăng cường vai trò giám sát của con người.
=2 thức ăn.
Bài tập 3B
Hoàn thành bảng cho biết cần bao nhiêu chú lợn để biểu diễn số lượng mỗi loại thức ăn.
Hình ảnh chú lợn.
Thức ănSố chú lợnSố biểu tượng cần vẽ
Táo8
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Chuối6
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Phô mai4
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Bánh quy2
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Hãy sử dụng số liệu trên để vẽ một biểu đồ tranh.
Bài tập 3C
Nhấp chuột vào phía trên mỗi danh mục để hiển thị số lượng chú lợn chính xác đại diện cho mỗi loại thức ăn.

Hãy vẽ một biểu đồ tranh nữa nhé.

Tuấn thích xem gấu mèo chơi đùa trên sân của bà.
NgàySố gấu mèo
Thứ Hai4
Thứ Ba2
Thứ Tư8
Thứ Năm2
Thứ Sáu6
Một hình ảnh gấu mèo bằng 2 con gấu mèo.
Bài tập 4
Vẽ biểu đồ tranh để biểu diễn số lượng gấu mèo mà Tuấn đã nhìn thấy trong sân của bà mình mỗi ngày.

Hãy dùng một biểu đồ tranh để hoàn thành bảng.

Minh theo dõi số lượng trứng mà cậu thu được từ đàn gà của mình mỗi ngày. Cậu vẽ một biểu đồ tranh để cho biết cậu đã thu được bao nhiêu quả trứng từ mỗi con gà sau một tháng.
Một hình ảnh quả trứng bằng 4 quả trứng.
Biểu đồ tranh có trục hoành biểu diễn Tên gà và trục tung biểu diễn Số lượng trứng. Tên của mỗi con gà được liệt kê theo trục hoành từ trái sang phải như sau: Gà tre, Gà ri, Gà chọi, và Gà mía. Số lượng trứng của mỗi con gà được biểu diễn bằng số hình ảnh các quả trứng được vẽ trên biểu đồ. Gà tre được biểu diễn bằng 2 hình ảnh quả trứng, Gà ri được biểu diễn bằng 4 hình ảnh quả trứng, Gà chọi được biểu diễn bằng 1 hình ảnh quả trứng và Gà mía được biểu diễn bằng 2 hình ảnh quả trứng.
Bài tập 5
Hoàn thành bảng sau theo biểu đồ tranh phía trên.
Số trứng thu được
Gà tre
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Gà ri
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Gà chọi
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Gà mía
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bây giờ, hãy tìm xem mỗi biểu tượng chỉ số lượng bao nhiêu.

Những bạn sóc thích ăn hạt sồi! Họ đã vẽ bảng và biểu đồ tranh để cho biết tuần trước họ đã ăn bao nhiêu hạt sồi.
Họ quên ghi chú mỗi biểu tượng
Hình ảnh một hạt sồi.
bằng bao nhiêu hạt sồi.
SócSố hạt sồi đã ăn
Sam42
Chip24
Mimi48
Coco30
Một hình ảnh hạt sồi bằng ? hạt sồi.
Một biểu đồ tranh có trục hoành biểu diễn Tên sóc và trục tung biểu diễn Số hạt sồi đã ăn. Tên sóc được liệt kê theo trục hoành từ trái sang phải như sau: Sam, Chip, Mimi và Coco. Số lượng hạt sồi mà mỗi con sóc ăn được biểu diễn bằng số lượng hình ảnh hạt sồi trên biểu đồ. Xuân được biểu diễn bằng 7 bức tranh hạt sồi, Chip được biểu diễn bằng 4 bức tranh hạt sồi, Mimi được biểu diễn bằng 8 bức tranh hạt sồi, và Coco được biểu diễn bằng 5 bức tranh hạt sồi.
Bài tập 6
**Trong biểu đồ tranh, mỗi
Hình ảnh một hạt sồi.
bằng bao nhiêu hạt sồi đã ăn?**
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
hạt sồi

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.