If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về trục đối xứng

Giới thiệu khái niệm trục đối xứng. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video