If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm các hình có trục đối xứng

Vấn đề

Những hình nào là hình có trục đối xứng?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?