If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vẽ trục đối xứng và hình có trục đối xứng

Vấn đề

Vẽ một trục đối xứng qua hình tứ giác dưới đây bằng cách nối hai điểm đen. (Di chuyển hai điểm xanh để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đen)
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?