If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về hình có trục đối xứng

Ôn tập về hình có trục đối xứng và trục đối xứng.  Sau đó, hãy thử một số bài tập thực hành.

Trục đối xứng

Một start color #1fab54, start text, t, r, ụ, c, space, đ, o, with, \^, on top, with, \', on top, i, space, x, ứ, n, g, end text, end color #1fab54 là một đường thẳng nơi mà ta có thể gấp một hình và hai nửa khớp nhau một cách hoàn hảo.
Ví dụ:
Khi ta chia một hình với đường thẳng start color #1fab54, A, end color #1fab54, kết quả hai phần là hình ảnh phản chiếu của nhau.
Một tam giác cân có đường thẳng A đi qua đỉnh nối các cạnh có độ dài bằng nhau đến tâm của cạnh thứ ba.
Đường thẳng start color #1fab54, A, end color #1fab54 là một trục đối xứng.
Muốn tìm hiểu thêm về trục đối xứng? Hãy xem video này.

Hình có trục đối xứng

Hình được gọi là start color #aa87ff, start text, h, ı, with, \`, on top, n, h, space, c, o, with, \', on top, space, t, r, ụ, c, space, đ, o, with, \^, on top, with, \', on top, i, space, x, ứ, n, g, end text, end color #aa87ff nếu chúng có ít nhất một start color #1fab54, start text, t, r, ụ, c, space, đ, o, with, \^, on top, with, \', on top, i, space, x, ứ, n, g, end text, end color #1fab54.
Ví dụ:
Hình này là start color #aa87ff, start text, h, ı, with, \`, on top, n, h, space, c, o, with, \', on top, space, t, r, ụ, c, space, đ, o, with, \^, on top, with, \', on top, i, space, x, ứ, n, g, end text, end color #aa87ff:
Một hình có năm cạnh bằng nhau và tất cả các góc đều bằng nhau
Bởi vì ta có thể vẽ ít nhất một start color #1fab54, start text, t, r, ụ, c, space, đ, o, with, \^, on top, with, \', on top, i, space, x, ứ, n, g, end text, end color #1fab54 lên nó:
Hình năm cạnh giống nhau với năm trục đối xứng, mỗi đường thẳng cắt đôi hình qua điểm chính giữa.
Muốn tìm hiểu thêm về hình có trục đối xứng? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Trong hình bên dưới, đường nào sau đây là một trục đối xứng?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Một hình có bốn cạnh trong đó các cạnh dọc bên trái và bên phải song song, nhưng các cạnh trên và dưới không song song. Cạnh phải dài hơn cạnh trái. Cạnh trên hướng lên về phía bên phải trong khi cạnh dưới hướng xuống về phía bên trái. Hình được chia bởi ba đường thẳng A, B, C. Đường thẳng A nằm ngang chia đều nửa trên và nửa dưới nên khi gấp lại thì hai cạnh trên và dưới trùng nhau. Đường thẳng B chia đều nửa trái và nửa phải, nhưng khi gấp lại thì hai bên không khớp nhau. Đường thẳng C đi qua góc trên cùng bên trái và góc dưới cùng bên phải, nhưng chia đều hai bên.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.