If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về hình có trục đối xứng

Ôn tập về hình có trục đối xứng và trục đối xứng.  Sau đó, hãy thử một số bài tập thực hành.

Trục đối xứng

Một trục đối xứng là một đường thẳng nơi mà ta có thể gấp một hình và hai nửa khớp nhau một cách hoàn hảo.
Ví dụ:
Khi ta chia một hình với đường thẳng A, kết quả hai phần là hình ảnh phản chiếu của nhau.
Đường thẳng A là một trục đối xứng.
Muốn tìm hiểu thêm về trục đối xứng? Hãy xem video này.

Hình có trục đối xứng

Hình được gọi là hình có trục đối xứng nếu chúng có ít nhất một trục đối xứng.
Ví dụ:
Hình này là hình có trục đối xứng:
Bởi vì ta có thể vẽ ít nhất một trục đối xứng lên nó:
Muốn tìm hiểu thêm về hình có trục đối xứng? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Trong hình bên dưới, đường nào sau đây là một trục đối xứng?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.