If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về diện tích & chu vi của hình chữ nhật

Vấn đề

Minh muốn xây một hàng rào quanh khu vườn của mình, và bạn ấy có 24 m gỗ.
Kích thước nào dưới đây sẽ cho Minh diện tích lớn nhất?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?