If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Diện tích của hình bình hành

Hiểu được tại sao công thức tính diện tích hình bình hành là độ dài cạnh đáy nhân với đường cao, giống như công thức diện tích hình chữ nhật.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Ừ nếu chúng ta có một hình chữ nhật với chiều dài là b và chiều rộng là hát chúng ta sẽ tính được diện tích của hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng đấy là cách chúng ta tính được diện tích của hình chữ nhật bây giờ hãy nhìn vào hình bình hành này đây đáy của chúng ta có độ dài là b và có chiều cao là h khi nói về chiều cao chúng ta sẽ không sử dụng các cạnh ở đây chiều cao là đoạn thẳng kể từ góc của hình bình hành và vuông góc với cách đối diện vì vậy trong tình huống như thế này thì có một hình bình hành phải biết đáy cùng chiều cao chúng ta sẽ tính diện tích như thế nào nhỉ hãy suy nghĩ một chút nhé Giả sử mình lấy một phần của hình bình hành chính là hình tam giác bên trái này đây và sau đó di chuyển nó sang bên phải chúng ta thấy điều gì đặc biệt nhỉ lưu ý rằng mình chỉ đang giả sử Thôi nhé mình sẽ lấy ngay phần ở đây và chuyển nó sang bên phải chuyện gì vừa xảy ra nhỉ từng thứ hai nó đã trở thành một hình chữ nhật mình chỉ lấy một phần của hình bình hành về bên trái và di chuyển nó sang phía bên phải mình đã dựng lại hình chữ nhật diện tích của hình bình hành vừa nãy và hình chữ nhật này là như nhau nhé vì vậy diện tích của hình bình hành cũng sẽ = B Nhân hát cạnh đáy của hình bình hành bằng B chiều cao của hình bình hành bằng hát Vì vậy diện tích của hình bình hành sẽ bằng cạnh đáy nhân chiều cao nhớ