If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vẽ góc nhọn, góc tù và góc vuông

Học cách vẽ góc nhọn, góc tù và góc vuông với các điểm cho trước. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có bài toán như sau xe tạo một góc vuông bằng cách sử dụng 3 điểm màu đen dưới đây Chúng ta có thể thấy ở đây có 3 điểm màu đen 123 hãy kéo đỉnh của góc và đặt đỉnh vào điểm màu đen phù hợp sau đó kéo lần lượt 2 điểm xanh còn lại và đặt chúng lên các vị màu đen khác a a kí hiệu góc sẽ trở thành Ký hậu góc vuông khi góc đó là góc vuông khi quan sát vào đây chúng ta thì 3 điểm màu đen ở đây Ừ Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải chọn đỉnh chúng ta sẽ thử từng đình một nhé em hãy thử với đỉnh này chúng ta sẽ kéo ở đỉnh của góc đặt vào điểm này tiếp theo trường đại kéo hai điểm màu xanh này và đặt và những điểm màu đen ở đây chúng ta sẽ thử như thế này nhé a a chúng ta có thể thấy góc được tạo thành ở đây không phải là một góc vuông chúng ta có thể dễ nhận ra đây chính là một góc nhọn vì nó có số đo nhỏ hơn 90° vậy thì chúng ta cần phải thử cách khác Bây giờ chúng ta sẽ đổi đỉnh nhé chúng ta sẽ đặt điểm ở đỉnh ở đây sau đó khi chúng ta sẽ quay như thế này chúng ta sẽ đặt điểm định ở đây A và sao đỏ đẹp đều màu xanh này Lên đây là điểm còn lại ở đây ô ô chúng ta thấy ký hiệu này đã chuyển thành kiểu ô vuông như vậy chúng ta đã đạt đúng và chọn được một góc vuông rồi khi chúng ta phải làm thật cẩn thận bởi vì nếu như đây chúng ta đặt hơi chệch một chút thì kết quả sẽ bị sai góc này là góc vuông vì số đo của nó à bằng 90 độ a tiếp tục làm thêm một vài bài nữa nào kéo đỉnh của góc sao cho đỉnh nằm tại điểm A hãy di chuyển một điểm xanh sao cho A B là một cạnh tạo hình góc đó sau đó di chuyển điểm sang còn lại đến một điểm đen khác sao cho góc tạo ra là góc nhọn kí hiệu góc cho biết đó là góp năng lực đo chúng ta sẽ làm lần lượt nhé đầu tiên là kéo đỉnh của góc suất đỉnh nằm tại điểm A vậy Đây là đỉnh của góc chúng ta sẽ kéo cho nó nằm tại điểm A Em hãy di chuyển một điểm xanh sao cho A B là một cạnh của góc đó Ừ vậy đạt điểm A Đây là điểm B chúng ta sẽ di chuyển điểm này anh em bé tiếp theo di chuyển điểm sang còn lại đến một điểm đèn khác sao cho góc tạo ra là góc nhọn ưu điểm xanh còn lại đây chúng ta sẽ thử đặt đến đây a a chúng ta đã thấy ở đây là một góc rất lớn chắc chắn không thỏa mãn đề bài Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển điểm danh này xuống phía dưới đây Em à chúng ta có thể thấy kí hiệu Góc ở đây vẫn làm lớn này vậy chúng ta phải làm như thế nào khi chúng ta có thể đổi số 2 đường này lại cho nhau vậy là kí hiệu góc của đây chính là một góc nhọn rồi ở góc này là một góc nhọn vì số đo của nó nhỏ hơn 90° một câu hỏi nữa nhé tiếp tục kéo đỉnh của góc sao cho đỉnh nằm tại điểm A Sau đó di chuyển một điểm danh sao cho AB là một cạnh tạo nên góc đó di chuyển sang còn lại đến một điểm khác sao cho góc tạo ra là góc tù elf chúng ta cần phải tìm ra được một góc tù đầu tiên kéo để góc tại điểm A em rất dễ rồi a b là một cạnh góc đó Vậy chúng ta sẽ đặc điểm xanh này ở điểm B này tiếp theo tạo thành một góc tù khi chúng ta có thể phải đây chính là một góc tù vì nó lớn hơn hẳn 90 độ Ừ như vậy Ở đây chúng ta chọn nhiều hơn 90° ah