If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận dạng các điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, và góc

Vấn đề

Hình nào dưới đây chỉ một góc?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?