If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vẽ tia, đường thẳng và đoạn thẳng

Vấn đề

Kẻ đoạn thẳng nối các điểm A, B, và điểm C. Sau đó hoàn thành phát biểu dưới đây.
Đây là các đoạn thẳng bởi vì chúng có
và không bị giới hạn về
.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?