If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về đường thẳng, đoạn thẳng và tia

Ôn tập kiến thức cơ bản về đường thẳng, đoạn thẳng và tia.  Nhận diện và vẽ đường thẳng, đoạn thẳng và tia trong các bài tập.  

start color #f9685d, start text, Đ, ư, ờ, n, g, space, t, h, ẳ, n, g, end text, end color #f9685d, start color #7854ab, start text, đ, o, ạ, n, space, t, h, ẳ, n, g, end text, end color #7854abstart color #11accd, start text, t, i, a, end text, end color #11accd là gì?

start color #f9685d, start text, Đ, ư, ờ, n, g, space, t, h, ẳ, n, g, end text, end color #f9685d không bị giới hạn về hai phía, ví dụ như hình dưới đây:
Một đường thẳng có mũi tên ở mỗi đầu hướng ra ngoài theo các hướng ngược nhau.
start color #7854ab, start text, Đ, o, ạ, n, space, t, h, ẳ, n, g, end text, end color #7854ab là một phần của đường thẳng. Nó có hai đầu mút, ví dụ như hình dưới đây:
Một đường thẳng có điểm ở mỗi đầu.
start color #11accd, start text, T, i, a, end text, end color #11accd bắt đầu tại một điểm và không bị giới hạn về một phía, ví dụ như hình dưới đây:
Một điểm có mũi tên kéo dài từ điểm đó.
Muốn biết thêm về đường thẳng, đoạn thẳng và tia? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 1: Nhận diện đường thẳng, đoạn thẳng và tia

Bài toán 1A
  • Current
Hình nào dưới đây biểu diễn start color #1fab54, start text, t, i, a, end text, end color #1fab54 nét đứt?
Xem xét toàn bộ phần nét đứt trong mỗi hình.
Chọn 1 đáp án:

Muốn luyện tập thêm các bài tập tương tự? Hãy xem bài tập này.

Bài luyện tập 2: Vẽ đường thẳng, đoạn thẳng và tia

Bài toán 2A
  • Current
Kéo các đường thẳng sao cho một đường đi qua điểm start text, A, end textstart text, D, end text, và đường còn lại đi qua điểm start text, B, end textstart text, C, end text.
Đây là đường thẳng vì chúng có
và không bị giới hạn về
.

Muốn luyện tập thêm các bài toán dạng này? Hãy xem bài tập này.