If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán về tỉ số phần trăm

Vấn đề

Một loại ngũ cốc có 1,2 mg chất sắt trong mỗi khẩu phần ăn. Sau đó nhà sản xuất đổi công thức sao cho có 1,8mg chất sắt trong mỗi phần.
Hỏi chất sắt trong mỗi khẩu phần ăn đã tăng lên bao nhiêu phần trăm?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%