If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về các cách để thể hiện tỉ số phần trăm

Vấn đề

Những biểu thức nào có giá trị bằng với 70% của 80?
Chọn 3 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?