If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán về các cách để thể hiện tỉ số phần trăm

Vấn đề

Những biểu thức nào có giá trị bằng với 70% của 80?
Chọn 3 đáp án: