If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Các cách trừ số thập phân với hàng phần trăm

Bạn An dùng hàng giá trị và phân tích số để thực hiện phép trừ, ví dụ như phép trừ 65,79-42,58.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

xem xong video này thì chúng ta sẽ học một số cách để trừ số thập phân có hạt phần trăm Ví dụ như mình có 0,69 hay là 69/100 và mình 1 - 0,34 hay là 34/100 có rất là nhiều cách để giải bài này và bạn hãy dừng video lại để xem xem mình có thể tự tính được không nhé Bây giờ thì mình sẽ mình sẽ viết lại không phải 69 Thành sáu mươi chín phần trăm A và mình sẽ viết lại 0,34 thành 34 phần trăm a 34/100 ra biết rồi thì mình có 69 mình cần - 34 69 - 34 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ 69 - 34 9 - 4 thì mình sẽ còn là năm 39 - 4 = 5 này A và sau đó thì 6 - 3 là mình sẽ còn ba vậy thì kết quả là 35 phần trăm k 15 phần trăm Ừ mình cũng có thể viết lại là 0,35 có một cách khác mà mình có thể giải bài này đó chính là mình có thể tách Hành phần người riêng và Hành phần trăm riêng Ví dụ như mình có thể viết lại đây là 6/10 đây là 6/10 - 3/10 hoặc là 0,6 - 0,3 A và sau đó thì mình lại có cộng thêm 19 phần trăm - 4 phần trăm tin tức là 0,09 3 - 0,04 ạ Và bây giờ thì khá là dễ rồi Chúng ta sẽ nhận được kết quả giống như lúc nãy thôi 0,6 - 0,3 thì sẽ con 3/10 hoặc là 0,3 Còn bây giờ mình lấy 0,09 - 0,04 hay chính là chín phần trăm - 4 phần trăm thì kết quả sẽ là năm phần trăm hay là 0,05 vậy bây giờ mình chỉ còn 0,3 cộng với 0,05 và kết quả sẽ là 0,35 đó chính là 0,3 ở hàng tuần 10 và năm ở hàng phần trăm vì vậy nên mình sẽ có là 0,35 hoặc là 35 phần trăm em có rất là nhiều cách để giải bài này và chúng ta sẽ thử một số cách khác ở những ví dụ sau đây là một ví dụ khác này thì mình sẽ xóa hết cái này đi đã cho ví dụ như mình muốn tính mình muốn tính mình sẽ muốn tính cái này thì sẽ dễ hơn một chút xíu mình muốn lấy ba phẩy 43 - 2 thứ ba phẩy 43 - thứ hai sẽ bằng bao nhiêu nhỉ chúng mình hãy dừng video và xem xem có tự tính được không nhắc ba phẩy 43 thì chúng ta có thể lấy lại bằng 3 cộng với 0,43 và sau đó thì - 2 và bây giờ thì mình sẽ chỉ tính với phần nguyên trước Chúng ta có ba thì chúng ta - 2 bạn nên mình chỉ còn một đơn vị và mình vẫn còn 0,43 hay là 43 phần trăm và một với 0,43 thì mình sẽ còn 1,43 tin tức là một và 43 phần trăm cái phép tính này khá là dễ rồi bây giờ để chúng ta sẽ kết hợp những ý tưởng mà mình đã có từ hai ví dụ trước và cùng là một ví dụ khó hơn nhá Ví dụ như mình muốn lấy 65,7 19 - 3 - 40 2,58 các bạn hãy dừng video này lại phải xem xem có thể tự tính được không nhé có rất là nhiều cách để tính thuế tính này mình có thể tách phần nguyên zin ra tức là 65 - 42 65 - 42 và sau đó thì cộng với phần thập phân tức là 0,79 a 0,79 hay là bảy mươi chín phần trăm 3 - 0,58 hay là 58 phần trăm ạ Bây giờ thì mình sẽ viết nặng bằng chữ một lần nữa để cho các bạn dễ hình dung hơn nhé 79 Đấy tức là bảy mươi chín phần trăm thì mình có thể nói là nó bằng 7/10 cộng với chín phần trăm hai chính là bảy mươi chín phần trăm - 58 phần trăm số 79 - 58 Bây giờ thì mình sẽ tính 65 - 42 5 - 2 thì sẽ là ba này 6 - 4 thì sẽ là hai Vậy thì mình sẽ có kết quả là 23 cộng thêm a79 phần trăm - 58 phần trăm thì mình sẽ được kết quả là 70 - 50 là 20 Anh và 9 - 8 thì sẽ bằng một vậy nên mình có kết quả 21 phần trăm nhà mình có thể viết lại là 0,21 và bây giờ mình có 23 cộng với 0,21 thì kết quả sẽ là 20 3,21 hay là 23 cộng với 21/100 và đây cũng chỉ là một trong số các cách mà bạn có thể sử khi bạn tính phép trừ số thập phân