If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Bài toán về phép cộng và trừ số thập phân

Chúng ta sẽ cộng và trừ số thập phân trong cùng một bài toán. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài soạn cho mình biết ban đầu nhà mình có 4,52 kg gạo mẹ mình mua về thêm 0,87 kg gạo nhưng sau đó lại biếu bác hàng xóm 3,5 kg gạo Hỏi bây giờ là bạn mình còn lại bao nhiêu kilôgam gạo chúng mình cũng làm gì ban đầu nhà bạn mình có 4,52 kg gạo sau đó Mẹ Minh mua về thêm 0,87 kg gạo như vậy để biết sau khi mẹ mình mua về thêm 0,87 kg gạo Nhà bạn mình có 3 kg gạo trộn ta có phép tính 4,52 cộng với 0,87 play chúng ta tính bình thường thì khi cộng số nguyên thôi có điểm cần lưu ý đó chính là khi đặt phép tính chúng mình phải đặt làm sao cho các hành giá trị và dấu phẩy thẳng hàng với nhau nhé Ở đây ta có hai cộng với 7 bóng 95 cộng 8 = 13 ít bơ nhớ E400 bóng 4 Nếu một bằng năm tại đây chúng mình đánh vào dấu phẩy sao cho dấu phẩy này thẳng hàng với 2 dấu phẩy ở trên nhé Vậy là sau khi mua thêm 0,8 7 kg gạo nhà bạn Mình có tất cả 5,3 19 kg gạo là từ 5,39 kg gạo này mẹ bận mình lấy ra 3,5 kg gạo để biếu bác hàng xóm như vậy chúng ta sẽ có phép trừ lá 5,3 19 - 3,5 có phép tính này chúng mình cũng phải lưu ý và đặt làm sao cho thật đúng nhé ta có hành phần trăm chúng ta hạ chữ số 9 xuống 30 xưa được cho năm nên chúng ta sẽ vai một cửa hàng đơn vị nhé ta có 13 - 5 bóng 8 cả 4 - 3 bóng một Qua đây chúng ta đánh một dấu phẩy sao cho nó thẳng với 2 dấu phẩy ở tiền nhé như vậy ạ sau khi mua thêm 0,87 kg gạo rồi cho đi 3,5 kg gạo Nhà bạn mình còn tất cả 1,849 kg gạo Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này rồi nhé