If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Phép trừ số thập phân: 9,57-8,09

Trừ 9,57-8,09 bằng cách đặt phép tính trừ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em hãy thử phép trừ chín phẩy năm mươi 7 - 8 phẩy 097 thứ dần video này lại và tự giải trước sau đó chúng ta có thể dạy nó cùng nhau được rồi nhờ Hãy viết lại nó Hãy viết lại nó và khi mình biết lại nói mình cũng muốn sắp xếp các số thập phân này cái này sẽ giúp ta có cái nhìn trực quan hơn ta có 8,0 9 và bây giờ ta sẵn sàng làm cái chữ và ta muốn lấy 7 hàng phần trăm trừ chính Hành phần trăm nhưng mà tao lại không có đủ hàng phần trăm ở đây được giờ sang đây chỉ xem nếu chúng ta phải vay để chúng ta có một số hành phần trăm lớn hơn ở trên và ở đây chúng ta muốn lấy 5 phần 10 - Không phần mười Vậy chúng ta có đủ hàng chục ở đây giờ chúng ta hãy vai một bên này thay vì có 5/10 mình sẽ có bốn phần mười và sau đó mình đưa một phần mười sang đây cho nó thành 10 phần trăm ở đây mà nó trở thành 17 phần trăm 17 - 9 = 8 a = 84 - không bằng 4 và sau đó mình có 9 - 8 bằng một vậy đây sẽ là 1,48