If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Phép trừ số thập phân: 9,005 - 3,6

Cũng như phép cộng, bạn cần sắp xếp các số thập phân thẳng hàng trước khi thực hiện phép trừ. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh chứng minh cần tính 9,0 05 - 3,6 học nói cách khác là 9 và 5 phần nhìn - 3 và 6/10 mỗi khi phải làm phép cộng hay trừ số thập phân đầu tiên bạn phải sắp xếp cho đúng hàng giá trị của các chữ số vậy Có 9,0 05 3 - 3,6 I3 phẩm 6 chúng mình đã sắp xếp thẳng hàng dấu phẩy và tính thơ nào giờ chúng mình sẽ - bắt đầu từ bên phải có 5 - không Bạn có thể hiểu số 3,6 nay 23 và 6/10 này thì mà chữ số 0 ở đây nó sẽ bằng với 3 và 600 phần nghìn sáu trăm phần nhìn = 6/10 và khi hiểu như thế bạn có thể nói Ok mình có 5 - 0 và viết năm ở đây hoặc có thể hiểu là 50 - gì cả năm trời khoảng trống vẫn là năm tương tự bạn có không chửi không bằng không tiếp đến bạn có không - 6 vì không thể - 6 từ không Chúng mình sẽ vay ở hàng trước nó ừ ừ vì chúng mình sẽ vai một đơn vị từ số 9 từ 9 đơn vị này cùng làm nào tủ lấy một từ 9 Còn Lại 8 Là Số 1 đó chứ Mình chuyển xuống hàng tuần chục nhớ rằng một đơn vị thì bằng 10/10 ở suối này là hàng phần mười nên nó sẽ thành 10 anh nói lại nhé khi không sửa được bạn vai một từ hàm bên trái ngay sát Hàn cần tính và cộng 10 cửa hàng đang cần tính chúng mình đang ở hàng cần 10 sau khi vai bạn có 10 - 6 để mình đổi màu 10 - 6 = 4 ta viết số phải thẳng hàng giờ còn 8 - 3 là năm vì vậy 9,0 05 - 3,6 là 5,4 không