Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Cách trừ các số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân

Dùng hàng giá trị và phân tích số để trừ các số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân, ví dụ 2-1,2.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở cùng làm thêm một vài ví dụ về phép trừ số thập phân nhé để sửa rằng chúng ta đang muốn tiền sen 2 - 1,2 bằng bao nhiêu các bạn hãy tạm dừng video này Để xem mình có tính được không biết có nhiều cách để ta giải quyết vấn đề này một cách là ta có thể xem nó như là 2 3 - 13 tiếp theo đó là - 2 phường 10 và 2 - 1 rất là dễ tính áo sẽ bằng một tiếp theo đó Ta chỉ cần - thêm nay phần 11 cũng tương đương với 10/10 nên ta có thể nói nó là 10/10 anh ở ngay đây 10-phần 10 Và rồi ta sẽ - 2/10 chúng ta còn lại bao nhiêu và kết quả là nếu ta có một phần mười mà - 2 phường 10 thì sẽ còn 8/10 để mình với nó đang giết 8/10 cả hai cũng bằng với 0,82 8/10 thì các bạn có thể nghĩ nó theo hướng khác nên lấy 1 - 0,2 m và xem một như là 1,0 có thể hình như ban đầu là một đơn vị và không cần trục thì bây giờ ta sẽ xem nó như không đơn vị và 10 phần trục Vì vậy khi nó là không đơn vị và 10 phần trục thì 10-phần 10 - 2/10 sẽ trở nên dễ tính hơn như Mười Cái gì đó mà - 2 thì ta sẽ còn 8 nó sẽ là 8 Phường 10 Chiều tao cũng có thể hình dung nó trên tỉ số ví dụ nhất để mình vẽ cái đi số đây Anh ta có 01234567891 vậy là 123456789 đây sẽ là hai tôi sẽ bắt đầu từ hai người ta sẽ - 1 và 2/10 cái đầu tiên có thể là t - 1 trước em về rồi từ tiếp 2/10 và nó sẽ bằng với 8/10 Trên tia số có một cách nữa để tư duy và mục đích chính của ta đây là để thấy được có nhiều cách nào và sau đó bạn có thể chọn được cách hàm thích nhất nhưng tất cả sẽ cho bạn cùng một đáp số hãy thử nghĩ xem một cách hợp lý rằng sự cách biệt giữa hai và 1,2 là gì 1,2 ở đây Trên tia số Vì nó cách 1 và 2 10 khoảng bao xa hoặc bạn có thể nghĩ xem ta cần phải cộng thêm bao nhiêu phần trục và một và 2/10 để có được hai nước ta đang có sẵn 2/10 thì sẽ cần cộng thêm 8 Phường 10 được trở thành một đơn vị nhỏ nhất và phép cộng thêm 8/10 hoặc là 0,8 vậy hiểu giữa hai và 1,2 Hiệu giữa hai và 1,2 ý là 0,805 thêm một vài ví dụ phức tạp hơn một chút nhé Giả sử ta muốn tính 3,8 - 1,5 để tạm dừng video để các bạn có thể giải thử trước nhé giống như lúc nãy ta có thể xem nó như 3 - một người ta đang - phần nguyên của số thập phân cộng thêm 8/10 rồi - 5/10 3 - 5 phần 10 ăn chuối rằng ta có 3 và 8/10 -1 và 5/10 -1 và - 5/10 gia tốc có thể tính được rằng 3 - 1 sẽ bằng hai và tiếp đến là 8/10 - 5/10 = 3/10 vậy ta sẽ có hai Và 3/10 tất nhiên ta sẽ biết nói thành 2,3 Ừ cái này dễ hiểu nhỉ tiết mục trường hợp phức tạp hơn nữa giả sử ta muốn tính 4 và 5 phường 12 4,5 - 2 và 8/12 là 2,8 hãy tạm nhiều video này để xem các bạn có tính được không nhé và có thể bạn sẽ muốn làm điều tương tự như lúc nãy mình có thể nghỉ trò lấy giống như thời trường học cũ hãy sẽ cùng Nguyên sau phân nó sẽ là 4 - 2 e + 5/10 X10 - 8 phần 10 - 8 + 10 3 4 và 5 phần 10 - 2 và - 8/10 - 2 và - 8/10 chính xác là những gì ta có ở đây và rồi bạn sẽ thấy là được rồi 4 - 2 sẽ còn lại hai nhưng rồi bạn sẽ tới phần 5 phần 10 - 8 10 và ta có nhiều hướng để giải quyết nó và có thể tự hỏi làm sao mà cơ thể - 8 Phường 10 Nếu mình chỉ có 5/10 nghỉ và có rất nhiều phương pháp mà ta có thể sử dụng và có thể nghỉ à hay là mình có thể lấy thêm vài vùng trụ nhỉ vậy Đây là 5 phần 10 I - 8/10 chuyện gì sẽ cho nước ta lấy thêm phần chụp với đang nghỉ cách duy nhất để hình Dung mà ta có thể tách những phần nguyên này ra vì một đơn vị cũng bằng 10/10 người ta có thể xem 2 đơn vị là một cộng một hoặc một cộng tập 10-phần 10 tập 10-phần 10 vì vậy trong trường hợp đó bạn có thể cộng mà có thể tính được 10/10 cộng thêm 35 tuần 10 Ừ rồi - Ơ 8/10 chị sẽ là bao nhiêu em và nó khá là rõ ràng 10/10 + 5/10 là 15/10 15/10 có 15/10 rồi - 8/10 người ta sẽ còn 7/17 ta có một cộng 7/10 và tất cả phép tính này khi bạn dạy nó sẽ là 7/12 có thể được viết là 0,7 cũng tương đương với một và có một bà 7/10 và giờ thì ta có nhiều cách để làm một cách có thể làm à Đây là cách mà mình hay sử dụng trong đầu mình sẽ biết nó là 4,5 - có 2,5 - tiết 0,3 hoặc 4 và 5/10 - 2 và 5/10 - 3/10 sau mình lại viết nói như vậy Vì mình thấy nó đơn giản hơn để tính và khi có được đáp số thì mình chỉ cần - 3 phần 10 ví dụ nhé như mình có 5 phường 10 ở đây lấy đi 5/10 thì chúng triệt tiêu nhau và rồi mình sẽ còn muốn trường hay và nó sẽ bằng hai sau đó mình - 3/10 Đây là một cách khá rõ ràng để bạn tính nhẩm trong đầu vậy 2 - 0,3 là bao nhiêu và có thể tưởng tượng khi xấu trong đầu và nó sẽ là một và 7/10 A1 và 7/10 nhé Và nếu các bạn thấy lạ vì mình làm quá nhanh thì cứ nghĩ như thế này nhé Nó có Y hợp với phép tính 1 + 1 - 3/10 và cái này ở ngay đây tương đương với 10/10 tặng 10/10 - 3/10 ta sẽ có được kết quả là 7/10 về nó sẽ là một và 7/10 cũng giống như đáp án mạng của ta chúng khi mục đích ở đây hiểu được có nhiều cách để làm phép trừ số thập phân trong đó một số cách mạng có thể tính Zenny độ nhưng có sẽ rất hữu ích Nếu bạn hình dung được những phép tính trong đầu và sẽ có một số cách ngẫm nó sẽ tính ra số hàng bị kinh giấy hoặc chí ít nó sẽ dễ hơn khi bạn