Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Phép trừ số thập phân: 10,1-3,93

Thực hiện phép trừ 10,1-3,93 bằng cách đặt phép tính trừ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh ta có phép tính 10,1 - 3 phẩy 93 kem tạm dừng gì đâu lại và thứ tự làm trước xem nhé thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt lại các tỉnh này ta sẽ phải đặt làm sao cho cả số bị trừ và số trừ có các hãng giá trị và dấu phẩy thẳng hàng với nhau và có anh 10,1 - 3,94 bằng với số bị trừ là 10,1 ở đây ta thấy Hành phần trăm đang sống không trong khi đó với số 3 phẩy 93 ta lại có hành phần trăm là ba phần trăm như vậy để có thể sử dụng được ở đây chúng ta sẽ coi như có một chữ số 0 nhé chúng nhớ này khi viết một chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân chúng ta sẽ được một số mới bằng số ban đầu điều đó có nghĩa là 10,12 10,10 đều có giá trị như nhau từ đây chúng ta làm bình thường nhưng khi thực hiện phép sử dụng nguyên thôi điều khác biệt duy nhất là ở cuối cùng chúng mình sẽ phải đánh vào dấu phẩy vào hiệu vừa mới tìm được Bây giờ chúng mình làm nhé đã có hành phần trăm ta có không - 300 sửa được cho 3 nên chúng ta sẽ về một từ Hành phần 10 chị đã có 10 - 3 bóng 7 sang tới hàng phần mười và có không thử 900 dư được cho chín nên chúng ta sẽ phải vay một cửa hàng gần vị Tuy nhiên thẳng đơn vị đây lại có giá trị là không nên chúng ta sỏi và tuyết cửa hàng chục nhờ vậy phần nguyên là mười sẽ sở Thắng 99 quay lại hàng phần mười và có 10 - 9 = 1 và sang tới phần nguyên 9 - 3 bóng 6B đây chúng ta đánh một dấu phẩy sao cho dấu phẩy này thẳng hàng với 2 dấu phẩy ở trên như vậy Kết quả mà chúng ta nhận được cho phép tính 10,1 thứ ba phẩy 93 Là 6,17 sơn-lạng Tỷ là phép trừ số thập phân đầu tiên đã viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng được đặt thẳng cột với nhau sau đó ta chửi nhiều khi trừ các số tự nhiên vào cuối cùng đã viết một số phẩy ở hiệu đi thẳng cột với các dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ