If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Bài toán về phép cộng và trừ số thập phân

Vấn đề

Nhung đang làm một cây đàn ghi-ta. Dây đàn thứ hai cách dây đàn thứ nhất 33, comma, 641, start text, m, m, end text. Dây thứ ba cách dây đàn thứ hai 31, comma, 749, start text, m, m, end text.
Khoảng cách giữa dây thứ ba và dây thứ nhất là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, m, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?