If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Bài toán về phép cộng và trừ số thập phân

Vấn đề

Nhung đang làm một cây đàn ghi-ta. Theo yêu cầu, dây đàn thứ hai phải cách dây đàn thứ nhất 33,641mm. Dây đàn thứ ba phải cách dây đàn thứ hai 31,749mm.
Hỏi khoảng cách giữa dây thứ ba và dây thứ nhất là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
mm