If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Phép trừ số thập phân

Bắt đầu với các bài tập đơn giản như 0,9 - 0,8 và dần dần làm các bài phức tạp hơn như 12,6 - 8,89.
Bài viết dưới đây được thiết kế để giúp bạn học cách trừ số thập phân bằng cách làm thử trước khi được hướng dẫn cách làm.
Các bài tập sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Trong lúc làm, sẽ có những ví dụ và phần giải thích nhằm hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn. Bạn hãy xem những khó khăn đó là cơ hội để học hỏi thêm nhé!
Hãy bắt đầu với phép trừ 2 số thập phân chỉ có 1 chữ số ở phần thập phân.

Dạng bài thứ nhất:

Bài 1a
 • Hiện tại
0, comma, 8, minus, 0, comma, 6, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm! Bây giờ chúng ta tiếp tục với các phép trừ bao gồm cả số tự nhiên và số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân nhé!

Dạng bài thứ 2:

Bài 2a
 • Hiện tại
1, comma, 5, minus, 1, comma, 2, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ thử sức với các số lớn hơn nhé.

Dạng bài thứ 3:

Bài 3a
 • Hiện tại
12, comma, 3, minus, 2, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những phép trừ khó hơn, bao gồm cả số tự nhiên và số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân.

Dạng bài thứ 4:

Bài 4a
 • Hiện tại
9, minus, 4, comma, 9, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tuyệt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phép trừ với số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân.

Dạng bài thứ 5:

Bài 5a
 • Hiện tại
0, comma, 64, minus, 0, comma, 41, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm! Chúng ta sẽ tiếp tục với các bài tập bao gồm số tự nhiên và số thập phân có tối đa 2 chữ số ở phần thập phân.

Dạng bài thứ 6:

Bài 6a
 • Hiện tại
0, comma, 53, minus, 0, comma, 4, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bạn đang làm rất tốt đấy! Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để làm toán với những con số lớn hơn rồi.

Dạng bài thứ 7:

Bài 7a
 • Hiện tại
44, comma, 83, minus, 32, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm! Chúng ta hãy kết thúc với một số bài toán khó hơn nữa nhé.

Dạng bài thứ 8:

Bài 8a
 • Hiện tại
9, minus, 6, comma, 35, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.