If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ví dụ về chuyển đổi từ phần trăm sang số thập phân và phân số

Viết 18% dưới dạng số thập phân và phân số. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu mình viết 18 phần trăm dưới dạng số thập phân và phân số tối giản mình sẽ có 18 phần trăm bằng với 18 phần trăm mình sẽ viết lại bằng dạng chữ ở dưới đây ra 18 phần trăm sẽ bằng 18/100 và 18/100 thì có bằng 0,18 đây chính là dạng số thập phân của 18 phần trăm Ngoài ra thì khi bình nghĩ đến dạ phân số tối giản mình thấy là phân số này chưa phải là phân số tối giản Mình có thể chia cả tử và mẫu của 18/100 cho hai cuộn lên mình sẽ có 18/100 bằng 18 chia hai trên 100 hay vậy nên mình sẽ có bằng 9/50 vậy nên 9/50 sẽ à các phân số tối giản của 18 phần trăm ngoài ra được chứng minh tính một chút xí nhất ở đây thì mình có 18 phần trăm bằng 18 chia cho một trăm Và khi mình lấy một số số chia cho một trăm Tức là mình lấy 18 chia cho một trăm khi mình lấy một số chia cho một trăm thì mình sẽ cần phải di chuyển dấu phẩy thập phân qua hai chữ số về bên trái Vậy nên mới có 18 chia 100 cũng giống như 18,0 chia cho một trăm phải không ngờ và sau đó đây mình sẽ di chuyển dấu phẩy này qua một chữ số và qua hai chữ số cuối cùng mình sẽ được 0,18 sống như đáp án 0,18 ở đây Tóm lại 18 phần trăm có thể biết lại dưới dạng số thập phân là 0,18 và dưới dạng phân số tối giản là 9/53