If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn phần trăm một cách trực quan

Biểu diễn phần trăm bằng hình ảnh.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

cho mình được biết là hình vuông này thể hiện một phần trọn vẹn về nơi Cả hình vuông này là một phần trọn vẹn và mình đừng hỏi bao nhiêu phần trăm được thể hiện bởi phần tô đậm về bài hát Rừng video lại và thử tính coi sao bây giờ nguyên cái hình này được chia thành 123456789 10 phần bằng nhau và mình có thể thấy là 1234567 phần được tô đậm Đây là phần diện tích bị tô đậm một cách để làm bài này là 7/10 được tô đậm Nhưng mà mình phải biểu diễn dạng phân số này theo dạng phần trăm làm sao đây đề bài đang hỏi về phần trăm bề phải nhớ là phần trăm có nghĩa là trên 100 trăm cũng có cùng động với từ 100 bản thân sấy là trong chữ thế kỷ vậy thì mình có thể viết lại là trên 100 theo vị trên 10 20 7/10 cũng giống với 70/100 hoặc là 70 phần trăm vì vậy Làm cách nào mà đi từ 7 phường 10 tới 70 phần trăm đây đơn giản là chỉ cần nhân tử số và mẫu số với 10 và một khi bạn luyện tập nhiều hơn với phần trăm thì bạn sẽ nhận ra làm cách nhanh chóng là bản sẽ thấy là 7/10 bằng với 70/100 hoặc là 70 phần trăm mà sẽ là một ví dụ khác bởi cơ thể thấy được là một trăm phần trăm được thể hiện trên biểu đồ sau vậy số lượng này là 100 và Đề bài hỏi là bao nhiêu phần trăm được thể hiện bởi nguyên cây biểu đồ này để toàn bộ biểu đồ này thì lại bao nhiêu phần trăm là mấy truyền video Lệ và thử tự trả lời một cách suy luận về một trăm phần trăm này là một trăm phần trăm bằng một phần mình có ba lần như vậy trong cả biểu đồ về thì mình có thể coi nó như là Pha phần hoặc là mình có thể nói đây là một trăm phần trăm đây cũng là một trăm phần trăm và theo một cái một trăm phần trăm nữa Ở đây rẻ tiền nguyên cả thế này bằng ba trăm phần trăm mà sẽ là một ví dụ nữa Ở đây ở đây thì hình chữ nhật lớn thể hiện một phần trọn vẹn Đây là một phần nguyên vậy Đây là một phần nguyên vệ thị phần được tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm để bản dừng video lại và thứ tự trả lời coi sau đầu tiên thì mình sẽ biểu diễn dưới dạng phân số trước mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hình vuông vệ trong hình 20 hình vuông đó thì mình thấy có 6 phần được tô đậm Vậy thì 6/20 có thể viết ở dạng trên 100 hay không bây giờ để đi từ 20 lên 100 thì mình phải nhân với 5 bạn đó mình ngưng tử số với năm thì mình cũng sẽ có giá trị giống như ban đầu là 6 nhân 5 = 30 Vậy là 6/20 sẽ giống với ở trên 100 sợi giống với ba mươi phần trăm mà nó cũng có nghĩa là trên 100 vậy đáp án là ba mươi phần trăm bây giờ là một ví dụ cuối cùng mình được cho biết là mỗi hình chữ nhật này thể hiện một phần trọn vẹn về đây là một phần và bên đây cũng là một phần trọn vẹn khác vậy thì bao nhiêu phần trăm thể hiện phần được tô đậm lên một lần nữa bạn hãy dừng video lại và thử tự trả lời bên tay trái đã được tô đậm một phần trọn vẹn vì đó là một trăm phần trăm cộng đây đã tô đậm 1 2 3 4 phần 5 của một phần vậy thì 4/5 nếu muốn thể hiện nó dưới dạng 100 thì nó sẽ là gì Năm X20 sẽ bằng 100 Vậy thì bốn X20 sẽ bằng 8 17 4/5 hoặc là 80/100 sẽ được thể hiện sự tô đậm hỏi có thể nói là 80/100 giống với 80 phần trăm bị ở phía bên số 80 phần trăm về bao nhiêu phần trăm thể hiện phần tử tủ lạnh D có một trăm phần trăm và 80 phần trăm về sẽ là 180 phần trăm nó nhiều hơn là một phần vậy nếu mà ta nói về phần trăm mà lớn hơn một trăm phần trăm thì mình đang nói vòng thứ gì đó nhiều hơn một phần nguyên ở đây có một phần nguyên và có thêm 80 phần trăm hơn phần đó nữa