If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn phân số, số thập phân, và phần trăm một cách trực quan

Xác định phân số, số thập phân, và phần trăm trên hình ảnh.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ạ Bây giờ thì giả sử là cả hình vuông này đại diện cho một tổng thể và mình có thể thấy được là một phần của nó được tô màu xanh dương đều mình sẽ làm trong video này là cố gắng thể hiện phần được tô màu xanh dương dưới dạng một phân số ở dưới dạng thập phân và các dạng thập phân Ê bà dưới dạng phần trăm Bạn hãy dừng video lại và thử tự làm xem sao đầu tiên thì mình sẽ nghĩ về phân số với toàn bộ được chia thành 123456789 10 phần bằng nhau và 6 phần trong số chúng được tô màu vậy thì màu xanh dương đại diện 6/10 của một tổng thể hoặc là nó đại diện mình có thể nói là xấu phần mười mà bạn có thể viết lại nó nếu mà bạn chia tử số và mẫu số cho hai thì nó cũng tương tự với lại 395 ạ Bây giờ thì mình sẽ biểu diễn nói với những thập phân nó sẽ là số thập phân gì đây mà em thử Tuy nhiên video lại và thử tự làm 6/10 thì mình chỉ cần xem hàng đơn vị ở đó có dấu phẩy và sau đó bạn có hàng chục mình có 6 phần 10 nên chỉ cần đặt nó ở ngay đây thôi mình ai đặt nó ở vị trí là hàng chục để đại diện 6/10 còn phần trăm Vì Sao phần trăm thì có nghĩa là trên 100 về một cách để nghĩ và nó là 6/10 thì tương đương với cái gì trên 100 đi nó sẽ tương đương với nó mà nhân tử số và mẫu số với 10 thì nó tương đương với 60 trên 100 khoa học cách khác nghĩ về nó là 60 phần thay vì 100 thì bạn có thể nói là 200 PT nên cái này coi là sẽ bằng 60 phần trăm mà sẽ làm ví dụ khác anh ở đây một lần nữa thì toàn bộ hình gì vuông đại diện cho một tổng thể bây giờ bạn hãy thể hiện phần đời còn màu xanh dương này như là một phân số và hiệu dừng video và tự là bạn có thể thấy đây là một mạng lưới 10 nhân 10 có một vật 100 phần bằng nhau ở đây mỗi hình vuông đại diện 1 phần 100 về có bao nhiêu trong số đó là màu xanh đen để lại hẹn này là 10 20 30 40 và sau đó là 1 2 3 4 7 này là bốn 44/100 hoặc là 44/100 thật ra mình có thể biểu diễn cái này theo những cách khác nữa Mình có thể chia tử và mẫu cho bốn trong trường hợp đó thì bạn sẽ được là vậy màu trên 25 tới một cách khác để thể hiện cùng phân số này vậy Con số thập phân thì sao 44 phòng 100 Bạn có thể nói bạn có hàng đơn vị cũng như trước thôi Ừ thế Mày chỉ cần nói đây là 44 phần 100 tên một cái khác để thể hiện 44 phần trăm đó là 4/10 và 4/100 là 44/100 nếu mà bạn ghi Nói với dạng phần trăm đó là 44 trang 100 hoặc là 44 phần trăm nhưng ở đây có thể coi nó là 44/100 hoặc lạ đây là 44 phần trăm Vậy là xong à