If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ý nghĩa của phần trăm

Phần trăm được vẽ trên giấy kẻ ô vuông 10 x 10. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

để mình được yêu cầu tố đậm 20 phần trăm tổng số hình vuông dưới đây trước khi bắt độ thì mình sẽ suy nghĩ về phần trăm là cái gì mình sẽ viết lại hai mươi phần trăm sẽ bằng với và mình đang viết nó ra chữ thôi hai mươi phần trăm vậy Cái này sẽ giống với 20 trên 100 Khoa 20/100 Vì vậy nếu mà bạn muốn tô đậm 20 phần trăm có nghĩa là bạn sẽ chia hình vuông lớn thành 100 hình vuông nhỏ và tô đậm 20 trong tổng số trúng 20/100 vậy thì lệ đã vẽ bao nhiêu hình vuông ở đây đây mình sẽ đi theo hàng ngang và có 123456789 10 hình vuông nó bị theo chiều dọc thì có 123456789 10 vậy Đây là hình vuông 10x 10 vậy có 100 hình vuông ở đây vậy thì mình vậy thì mình có thể cho rằng là hình vuông lớn này là hình vuông và họ đem muốn mình tô đậm hình lập phương lớn này được chia thành 100 hình vuông nhỏ hình vuông nhỏ hơn vậy nó đã được chia thành 100 phần về nếu mà muốn tôi làm hai mươi phần trăm thì mình cần tô đậm 20 trong tổng 100 hình vuông nhỏ được chia nhỏ vậy thì với cái này em mình chỉ cần tô đậm 20 hình vuông nhỏ thôi Bây giờ mình sẽ tô một ô vuông nhỏ ô tô một ô vuông như vậy thì mình đã tô đậm một trên 100 hình vuông 100 trang 100 hình vuông thì sẽ là kẻ hình vuông lớn thì mình Mình vừa mới Tôi làm một thôi riêng một ô vuông đó sẽ là một phần trăm của nguyên cả hình vuông và nếu mình tô đậm thêm một cái nữa nếu mà mình tô đậm thêm cái đó thì hai hình vuông nhỏ này cổng lại sẽ là hai phần trăm của Tổng hình vuông lớn cũng chính là hai trên 100 100 sẽ là cả hình vuông lớn vậy nên nếu mua mô tô đậm 20 thì mình sẽ to 1234 Và nếu mà mình tô đậm cả hàng này thì nó sẽ là mười phần trăm 123456789 10 Mình cần tô động 20 về sẽ là thêm một hạn nữa mới có thể tô đậm cả hàng này lại vậy là mình đã cao đẳng 20 trên 100 hình vuông hoặc là một cách khác để suy nghĩ là lấy hình vuông lớn này chỉ là một trăm phần bằng nhau và tô đậm hay ở trên một trăm hai là hai mươi phần trăm của cả toàn bộ hình vuông lớn Ừ hi vọng là điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn à