If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chuyển đổi từ phần trăm sang số thập phân: 113,9%

Chuyển đổi 113,9% sang số thập phân bằng cách chuyển dấu phẩy trong số thập phân sang bên trái số thập phân. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có 100 13,9 phần trăm và nhiệm vụ của chúng mình ngày hôm nay đó chính là chuyển số này thì dạng số thập phân cây nhìn này Dấu phần trăm Ở đây có nghĩa là phần 100 như vậy 110 3,9 phần trăm ta có thể viết lại tháng 100 13,9 trên 100 hay cũng chính là bằng 100 13,99 chia cho một trăm đây chúng ta tính như bình thường thôi Bởi vì đầy chúng ta đang chia cho một trăm nên chúng ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy để đóng trước hai chữ số tập có e100 13,9 chia cho 100 chữ thắng 1,131 99 như vậy 110 3,9 phần trăm chúng ta sẽ đổi ra được tháng 1,139 kèm nhé Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này dối