If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chuyển đổi từ số thập phân sang phần trăm: 1,501

Bạn An chuyển 1,501 thành phần trăm. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

nhà mình có số thập phân 1,5 xăm Linh một và mình không biết 1,5 cm một tương đương với bao nhiêu phần trăm để biết được 1,5 cm một tương đương với bao nhiêu phần trăm thì mình có thể viết lại 1,5 cm Linh một sẽ bằng Từ 1,5 cm Linh 1 cá nhân với 100 Ừ rồi chia cho 100 sau khi mình lấy một số bất kì nhân với 100 sau đó chia cho một trăm thì giá trị của số đó không thay đổi Ừ vậy thì ở đây mình có một phẩy 501 nhân với 100 khi nhân 1,5 cm một với 100 thì cần di chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số Vậy là mình sẽ có 100 50,1 chia cho 100 anh ra 100 50,1 chia cho một trăm cũng sẽ bằng 150i phẩy 1 phần trăm vậy Đáp án cuối cùng 1,5 cm sẽ bằng 150 phẩy 1 phần trăm