If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về phần trăm

Vấn đề

Hình vuông lớn bên dưới được chia thành 100 hình vuông nhỏ bằng nhau.
Phần diện tích được tô đậm bằng bao nhiêu phần trăm diện tích của hình vuông lớn?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?