If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chuyển đổi từ tỉ số phần trăm sang số thập phân

Vấn đề

Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân.
67%
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75